עבודת יד...

עבודת יד:

בקלף עבודת יד כל פעולות העיבוד נעשות ידנית ללא מגע מכונה\גוי.

בתפילין ומזוזות רצוי להדר אחר קלף עבודת יד. אך בס”ת הענין חשוב יותר, בגלל שרוב רובם של הראשונים סוברים דהוי מדאורייתא.

ובשבט הלוי לאחר שכתב להכשיר קלף מכונה, הראה פנים לעיבוד הידני: “ומודינא דמחשיבות המצוה לעשות לעצמו לכתחילה , וכן הי׳ דעת גאוני ישראל , כי עלינו להחמיר בעבוד לשמה מתחלת העבוד עד סופו בכל הפעולות המשתנות , ובודאי גם ההשראה של קדושה עולה ע״י פעולת ישראל כשר לשמה בכל שלבי העבודה. ע”כ בודאי יש ענין נכבד להתעורר בזה בדרך זריזות ולכתחילה כי חובבי מצות סתו”מ הקונים היום בודאי מבקשים המובחר והלכתחילה…” עכ”ל.

ובתורת השלמים (סי’ ח”י) לחיד”א ממהר”ם זכות זצ”ל איתא: “אם אפשר טוב שעיבוד העורות יהיה הכל ע”י ישראל ולא תגע בו יד ערל וטמא”.

וראה מש”כ באול”צ ח”ב עמ’ לד ד”ה והנה, ששם משמע שטוב שגם תיקון העור מלבד עיבודו בסיד יהיה לשמה (כגון גירוד העור והחלקתו והכנתו לכתיבה), וכן הוא בברוך שאמר (עמ’ לו’) שנכון שתיקוני העור מלבד העיבוד יהיו לשמה. ובס’ בני יונה (רע”א,א): “נכון לדקדק בקדושת העיבוד לשמה כל מקום שאפשר ע”י ישראל, ואפילו אינו מעבד ביפוי כגוי, וכן תקון וחליקתן העורות וגרירתן וכו’ ע”י ישראל לשמה ובדיעבד כשר אף אם לא נעשו אלו המלאכות לשמה; ובקובץ אגרות להחזו”א (ח”ב קלד) מובא שרצה החזו”א לצוות שיאמרו לשמה “אבל עשה זאת קודם בואי, אבל נראה שאין דבר זה בכלל עיבוד”. וכן בשבט הלוי ח”י סי’ ד’ כ’:”…והמלאכות אחרי העיבוד בסיד כהסרת שערות אחרי שכבר העור מעובד מן הדין… בגדר תיקון העור… ויש הידור בזה לכתחילה אבל אינו מעכב וי”ש משתדל לשמה גם בזה…”

רואים שמלבד הצד ההלכתי יש ענין רוחני שכל העיבוד יהיה ידני ע”י יהודים לשמה.

ההבדלים בין עיבוד קלף עבודת יד לבין עיבוד קלף במכונה:

מאז ומתמיד עיבוד הקלף לצורך סת”ם נעשה ביד.

עם התקדמות העולם גם תחום זה עבר שיפורים, ותעשיית עיבוד העור תפסה תאוצה והחלה נעשה במכונה, מה שגרם ותרם בצורה משמעותית לאיכות העיבוד שעלתה פלאים. הבעיה היתה ברמת הכשרות, שכן ברור שעור שעובד ביד מהודר פי כמה מעור שעובד ע”י מכונה. אך התוצאה שנתן עיבוד המכונה היתה שווה את הפחתת ההידור.

כל זה היה עד לפני שני עשורים, עת עלתה קרנם מחדש של צורות העיבוד המתקדמות המשלבות עיבוד מלא בעבודת יד מתחילת העיבוד ועד סופו, המהדר את הקלף בעשרות מונים, אך בד בבד רמת העיבוד שווה וזהה לרמת העיבוד ע”י מכונה, ואף עולה עליה.

נוסף על כולנה בקלף נפרשטק הוא ההכשר המהודר ביותר של הבד”ץ העדה החרדית ירושלים, כשכל חומרה והידור  מוצאים את מקומם אצלינו.

התוצאה מוגשת כיום לפני הסופרים, הסוחרים, וכל עם ישראל, בדמות קלף נפרשטק עבודת יד שקנה את שמו בצדק כאחד הקלפים המהודרים והטובים ביותר.

קלף נפרשטק

ייצור קלף ובתים בעבודת יד ברמה גבוהה ומיוחדת, בהשגחת הבד”ץ העדה החרדית ירושלים

כשרות. איכות. שלימות.

כשרות.

הכשרות המחמירה ביותר של הבד”ץ העדה החרדית ירושלים בנוסף לאינספור חומרות והידורים מיוחדים

שלימות

עיבוד העור נעשה כולו בעבודת יד מתחילתו ועד סופו ע”י יהודים גדולים יראי שמיים המכוונים בכל פעולה לשם קדושה

איכות.

רמת עיבוד גבוהה ביותר המביאה תוצאה מוגמרת של קלף קטיפתי איכותי ויפה ונוח לכתיבה!

יופי

הקלף יפה, נעים ונוח לכתיבה, ובבחינת זה קלי ואנוהו

0
YOUR CART
  • No products in the cart.
דילוג לתוכן